prof. dr hab. med. Tomasz GrodzickiProfesor dr hab. Tomasz Grodzicki od 2016 roku pełni funkcję Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds Collegium Medicum, a w latach 2008-2016 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego UJCM.

Od 2001 roku jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Był organizatorem European Conference on Rare Diseases – ECRD 2010 w Krakowie i współtwórcą Ośrodka Chorób Rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim. W latach 2002-2014 był konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii, a w latach 2006-2008 Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii. Profesor Grodzicki jest członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych, w tym m.in.: Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Kolegium Lekarzy Geriatrów w Polsce, oraz Academic Board European Geriatric Medicine Society, Rady Fundacji MATIO, jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności i współautorem ponad 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilkunastu podręczników.

KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
Adres:
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków
Telefon:
+48 12 424-70-78
E-mail:
konferencja.chorobyrzadkie@su.krakow.pl
Go to top