prof. dr hab. med. Dorota Hoffman-ZacharskaAbsolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również w roku 1997 uzyskała stopień doktora nauk biologicznych z zakresu genetyki. W Instytucie Matki i Dziecka pracuje od roku 2003, w 2016 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych przygotowując rozprawę pt. „Identyfikacja i charakterystyka podłoża molekularnego chorób neurogenetycznych jako klucz do zrozumienia ich patogenezy i zmienności fenotypowej.”  Pracę nad zagadnieniami z zakresu genetyki medycznej rozpoczęła w roku 1994 w Zakładzie Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie koncentrując się na badaniach dotyczących chorób neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Huntingtona. W chwili obecnej prowadzone przez nią prace badawcze dotyczą identyfikacji i charakterystyki podłoża molekularnego chorób neurorozwojowych przebiegających z padaczką i niepełnosprawnością intelektualną, przede wszystkim z grupy encefalopatii padaczkowych. We współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym zajmuje się również genetyką choroby Parkinsona.

Od 2006 roku jest nauczycielem akademickim w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW prowadząc zajęcia i wykłady z genetyki człowieka i genetyki medycznej. Pracę dydaktyczno-naukową łączy z pracą diagnostyczną – jest diagnostą laboratoryjnym ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Etyki praktyki lekarskiej i opieki medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Universite Paris-Est Marne-la-Vallee.

 

 

KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
Adres:
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków
Telefon:
+48 12 424-70-78
E-mail:
konferencja.chorobyrzadkie@su.krakow.pl
Go to top