prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik


Prof. Agnieszka Słowik jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Kierownikiem Katedry Neurologii UJ CM. Prof. Słowik ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kilkakrotnie odbyła wielomiesięczne szkolenia w zakresie neurologii klinicznej oraz genetyki na Uniwersytecie w Rochester, USA. Jest członkiem wielu organizacji naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Udarowego, Amerykańskiej Akademii Neurologii i Amerykańskiego Stowarzyszenia Neurologów. Od 2007r. należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru, a od roku jest w Komitecie Sterującym tej organizacji. Jest autorką ponad 180 publikacji naukowych.

Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę patofizjologii i kliniki chorób układu ośrodkowego nerwowego związanych z wiekiem. Od wielu lat prowadzi badania ukierunkowane na poszukiwaniem genetycznych czynników ryzyka różnych etiologii udaru mózgu. Wiele z nich, wykonanych w ramach International Stroke Genetics Consortium i finansowanych przez National Institutes of Health jest opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych, np. Nature Genetics, Lancet Neurology, American Journal of Human Genetics. Impakt faktor jej dorobku wynosi 757,526 punktów, prace były cytowane ponad 3700 razy, wskaźnik Hirsha wynosi 32. Była promotorem 9 doktoratów, w tym 7 wyróżnionych.  Jest laureatką, kilku nagród naukowych, m.in. Nagrody Ministra Zdrowia (2), Nagrody Ministra Nauki (2) oraz Nagrody Polskiej Akademii Nauk (2) i Nagrody Premiera (1).Od 2012 roku.

Prof. Agnieszka Słowik razem z prof. Tadeuszem Popielą kierują zorganizowaną przez siebie w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie interdyscyplinarną jednostką organizacyjną “Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu”, która umożliwia  dostęp do leczenia wewnątrznaczyniowego udaru mózgu za pomocą najnowocześniejszych technologii dla wszystkich mieszkańców Małopolski.
KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
Adres:
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków
Telefon:
+48 12 424-70-78
E-mail:
konferencja.chorobyrzadkie@su.krakow.pl
Go to top