mgr Marcin JędrychowskiMarcin Jędrychowski -  (ur. 21.08.1978 r. ) – magister rachunkowości, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 

Od 2002 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, jako specjalista w Dziale Rozliczeń Działalności Podstawowej i Badawczej, a następnie kierownik Działu Rozliczeń Działalności Pomocniczej. W latach 2009-2016 Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, później - do kwietnia 2018 r. Kierownik Działu ds. Realizacji Inwestycji „Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” oraz Pełnomocnik Rektora UJ ds. ww. inwestycji.

Członek licznych zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie kluczowych dla Uczelni projektów, w tym Zintegrowanego Systemu do Zarządzania Uczelnią SAP oraz Projektu Harmonizacji zarządzania dydaktyką. Przewodniczący zespołu jedynego w Polsce projektu przebudowy i modernizacji domów studenckich w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W Szpitalu Uniwersyteckim zatrudniony od grudnia 2014 roku, pierwotnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych. Od kwietnia 2018 roku sprawuje funkcję Dyrektora Placówki.
KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
Adres:
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków
Telefon:
+48 12 424-70-78
E-mail:
konferencja.chorobyrzadkie@su.krakow.pl
Go to top