dr hab. med. Mirosław Bik-Multanowski, prof. UJ
 
Mirosław Bik-Multanowski studiował na Wydziale Lekarskim CMUJ oraz na Wydziale Medycznym w Homburgu, w Niemczech. Studia ukończył w Krakowie 1994 roku. Posiada specjalizacje z pediatrii, pediatrii metabolicznej, genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Od 1995 roku pracuje w Katedrze Pediatrii CM UJ, początkowo w Klinice Chorób Dzieci a następnie w Zakładzie Genetyki Medycznej.

Od października 2014 jest kierownikiem Zakładu, a od lutego 2015 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego UJ. W roku 2002 obronił pracę doktorską    a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2013.

Interesuje się między innymi wrodzonymi błędami metabolizmu, genetycznym podłożem powikłań wcześniactwa, onkogenetyką i epigenetyką.
KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
Adres:
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków
Telefon:
+48 12 424-70-78
E-mail:
konferencja.chorobyrzadkie@su.krakow.pl
Go to top