dr hab. med. Anna Sowa-StaszczakAbsolwentka CM UJ, studia ukończyła w 1995 roku. Tytuł dr hab. uzyskała w 2013 roku. Od początku swojej pracy zawodowej związana z endokrynologią i medycyną nuklearną.

Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi, prowadzeniem ich diagnostyki i leczenia, wdrażaniem nowych radiofarmaceutyków pomocnych w diagnostyce pacjentów. Autorka wielu publikacji i wystąpień, współautorka rozdziałów w podręcznikach.  
KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
Adres:
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków
Telefon:
+48 12 424-70-78
E-mail:
konferencja.chorobyrzadkie@su.krakow.pl
Go to top