Organizatorzy

Organizatorem Konferencji jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Jest ona realizowana przez O/K Chorób Wewnętrznych, O/K Chorób Metabolicznych i O/K Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego. 


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii: prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik


 
Komitet Organizacyjny:

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum: prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii: prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik

Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych: prof. dr hab. med. Maciej Małecki

prof. dr hab. med. Joanna Pera

dr hab. med. Beata Kieć-Wilk  

dr med. Magdalena Strach

dr med. Marcin Stobiecki

Personel medyczny 

Moderator:

prof. dr hab. med. Maciej Małecki


KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
Adres:
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków
Telefon:
+48 12 424-70-78
E-mail:
konferencja.chorobyrzadkie@su.krakow.pl
Go to top